• Asal Sayılar

    20,00 205,00
   Her tam sayı kendisine ve 1'e kalansız olarak bölünür. Pek çok tam sayı başka tam sayılara da kalansız bölünebilirken bazı sayılar kendisinden ve 1'den başka sayıları bölen olarak…
  • Çember

    20,00 205,00
   Çember, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesinin oluşturduğu yuvarlak, geometrik şekil.Çemberin çevrelediği 2 boyutlu alana daire denir. Tanımda…
  • Geometrik Şekiller

    20,00 205,00
   Düz ve eğri çizgilerle oluşturulan kapalı şekiller geometrik şekillerdir. Geometrik şekillerden bazılarının özel adları vardır. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çember…
  • Hacim Formülleri

    20,00 205,00
   Maddelerin bulundukları yerde kapladıkları yere hacim denilmektedir.Bütün maddelerin hacmi vardır. Katı ve sıvıların hacimleri vardır. Gaz maddeleri ise hacimleri değişkendir.…
  • İşlem Önceliği

    20,00 205,00
   İşlem önceliği veya işlem sırası birden fazla işlem olduğu durumlarda takip etmemiz gereken sıradır. Bu sıralamayı bilmek ve bu sıralamaya…
  • İşlemler

    20,00 205,00
  • Kesir ve Kesir Çeşitleri

    20,00 205,00
   Bir bütünün eş parçalarını gösteren, a/b şeklinde yazılabilen ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortaya kesir çizgisi çizilir, çizginin üstünde pay,…
  • Kesirlerde Ters Çevirme

    20,00 205,00
   Matematikte bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri, ya da birkaçıdır. Paydası 10, ya da 10'un herhangi bir kuvvetinden İbaret olan…
  • Kesirlerde Toplama Çıakrma

    20,00 205,00
   Paydaları eşit kesirlerde toplama/çıkartma işlemi yapılırken paylar toplanır/çıkartılır ve paya yazılır, ortak payda sonuca payda olarak yazılır.
  • Mutlak Değer

    20,00 205,00
   Matematik alanında kullanılan mutlak değer, gerçek bir sayının işaretsiz değerini verendir. Örnek olarak verirsek; 9 sayısı hem 9’un hemde -9’un…
  • Sadeleştirme

    20,00 205,00
   Kesirlerde sadeleştirme yaparken pay ve paydanın her ikisini de aynı sayıya bölmeyi unutmayınız. Sadeleştirme işlemi yaparken pay ve paydaya sayı ekleyerek veya…
  • Sembol ve İşaretler

    20,00 205,00
   Matematik işaretleri, Matematikte hangi işaret ne anlama gelir?  Matematikte kullanılan semboller, küme sembolleri, uzunluk, alan, hacim, arazi, zaman ölçü birimleri,…
  • Toplama ve Çıkarma

    20,00 205,00
   Eğer toplama işleminde bazı basamaklardaki rakamlar verilmemişse bu rakamları tek tek bulabiliriz veya pratik olarak bu verilmeyen rakamlar yerine sıfır…
  • Üslü Sayılar

    20,00 205,00
   Üslü sayılar, bir doğal sayının kendisi ile çarpımlarının kısa şekilde gösterilmesidir. a bir gerçel (reel) sayı ve n bir saymasayısı olmak üzere, ifadesine üslü ifade denir. k .…

  Theme Settings